Ketua & Wakil

Kepaniteraan

PTA DKI Jakarta Raih Dua Gelar
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
PTA Juara I Lomba Kelengkapan data ABS
Pembinaan Teknis

 

DAFTAR DATA ARSIP

BERKAS PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TAHUN 2016

 

 

 

 

 

NO.

NOMOR PERKARA

JENIS PERKARA

Tgl. Putus

Amar Putusan

1

2

3

4

5

1

1/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Jan-2016

Amar Putusan

2

2/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

29-Nov-2016

Amar Putusan

3

3/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

16-Jan-2016

Amar Putusan

4

4/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris 

18-Feb-2016

Amar Putusan

5

5/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

17-Mar-2016

Amar Putusan

6

6/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Mar-2016

Amar Putusan

7

7/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Mar-2016

Amar Putusan

8

8/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Feb-2016

Amar Putusan

9

9/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

14-Apr-2016

Amar Putusan

10

10/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

15-Mar-2016

Amar Putusan

11

11/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mar-2016

Amar Putusan

12

12/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat 

10-Mar-2016

Amar Putusan

13

13/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Eksekusi

18-Mar-2016

Amar Putusan

14

14/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cugat Waris

20-Sept-2016

Amar Putusan

15

15/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Mar-2016

Amar Putusan

16

16/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

29-Mar-2016

Amar Putusan

17

17/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

29-Mar-2016

Amar Putusan

18

18/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Nikah

5-Agust-2016

Amar Putusan

19

19/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

23-Mar-2016

Amar Putusan

20

20/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat dan Hadanan

13-Apr-2016

Amar Putusan

21

21/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Apr-2016

Amar Putusan

22

22/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai  Gugat

10-Mei-2016

Amar Putusan

23

23/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Mei-2016

Amar Putusan

24

24/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mei-2016

Amar Putusan

25

25/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Mei-2016

Amar Putusan

26

26/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mei-2016

Amar Putusan

27

27/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

26-Mei-2016

Amar Putusan

28

28/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

26-Mei-2016

Amar Putusan

29

29/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

3-Juni-2016

Amar Putusan

30

30/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Juni-2016

Amar Putusan

31

31/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

21-Juni--2016

Amar Putusan

32

32/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Juni-2016

Amar Putusan

33

33/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hak Asuh Anak 

9-Juni-2016

Amar Putusan

34

34/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

31-Mei-2016

Amar Putusan

35

35/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Agust-2016

Amar Putusan

36

36/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Juni-2016

Amar Putusan

37

37/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

31-Mei-2016

Amar Putusan

38

38/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

31-Mei-2016

Amar Putusan

39

39/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Apr-2016

Amar Putusan

40

40/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Eksekusi

20-Juni-2016

Amar Putusan

41

41/Pdt.G/2016/PTA.JK

Kewarisan

20-Juni-2016

Amar Putusan

42

42/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Guat

27-Juni-2016

Amar Putusan

 43

43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

13-Juli-2016

Amar Putusan

44

44/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Agust-2016

Amar Putusan

 45

45/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

19-Juli-2016

Amar Putusan

46

46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

18-Juli-2016

Amar Putusan

47

47/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Juli-2016

Amar Putusan

48

48/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Juli-2016

Amar Putusan

49

49/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

2-Agu-2016

Amar Putusan
 50 50/Pdt.G/2016/PTA.JK Cerai Gugat 8-Agu-2016 Amar Putusan

51

51/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

16-Agu-2016

Amar Putusan

 52

52/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Agu-2016

Amar Putusan

 53

53/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Agu-2016

Amar Putusan
 54 54/Pdt.G/2016/PTA.JK Harta Bersama
30-Agu-2016 Amar Putusan

55

55/Pdt.G/2016/PTA.JK 

Cerai Gugat

2-Sep-2016

Amar Putusan

56

56/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Agt-2016

Amar Putusan

 57

57/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

    16-Agt-2016 Amar Putusan

 58

58/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

16-Agt-2016

Amar Putusan

 59

59/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

    21-Sep-2016 Amar Putusan

 60

60/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

  8-Sep-2016

Amar Putusan

 61

61/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Guga

30-Agt-2016 Amar Putusan

 62

62/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

11-Okt-2016

Amar Putusan

 63

63/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 8-Sep-2016

Amar Putusan

64

64/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Sep-2016

Amar Putusan

65

65/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Sep-2016

Amar Putusan

66

66/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

12-Okt-2016

Amar Putusan

67

67/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Okt-2016

Amar Putusan

68

68/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

28-Sep-2016

Amar Putusan

69

69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

8-Sep-2016

Amar Putusan

70

70/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Perkawinan

7-Se-2016

Amar Putusan

71

71/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

14-Okt-2016

Amar Putusan

72

72/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

24-Nov-2016

Amar Putusan

73

73/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

6-Okt-2016

Amar Putusan

74

74/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

27-Sep-2016

Amar Putusan

75

75/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat 

5-Okt-2016

Amar Putusan

76

76/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

77

77/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cugat Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

78

78/Pdt.G/2016/PTA.JK

Isbat Nikah

13-Des-2016

Amar Putusan

79

79/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Okt-2016

Amar Putusan

80

80/Pdt.G/2016/PTA.JK

Ceari Gugat

31-Okt-2016

Amar Putusan

81

81/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Nov-2016

Amar Putusan

82

82/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

19-Okt-2016

Amar Putusan

83

83/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

84

84/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

17-Nov-2016

Amar Putusan

85

85/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai  Gugat

24-Nov-2016

Amar Putusan

86

86/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Des-2016

Amar Putusan

87

87/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Hibah

20-Des-2016

Amar Putusan

88

88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Des-2016

Amar Putusan

89

89/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Des-2016

Amar Putusan

90

90/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

20-Des-2016

Amar Putusan

91

91/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Nov-2016

Amar Putusan

92

92/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Ekesekusi Lelang

20-Des-2016

Amar Putusan

93

93/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

30-Des-2016

Amar Putusan

94

94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Des-2016

Amar Putusan

95

95/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

25-Jan-2017

Amar Putusan

96

96/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Des-2016

Amar Putusan

97

97/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

20-Des-2016

Amar Putusan

98

98/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

 21 -Feb--2017

Amar Putusan

99

99/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Gugat Waris

21-Des-2016

Amar Putusan

100

100/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

21-Des-2016

Amar Putusan

101

101/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

27-Des-2016

Amar Putusan

102

102/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Des-2016

Amar Putusan

103

103/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

22-Des-2016

Amar Putusan

104

104/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

20-Des-2016

Amar Putusan

105

105/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 15-Des-2016

 Amar Putusan

106

106/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

21-Des-2016

Amar Putusan

107

107/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 20-Des-2016

Amar Putusan

108

108/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

10-Jan-2017

Amar Putusan

109

109/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

29-Des-2016

Amar Putusan

110

110/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

00-00-2017

Amar Putusan

111

111/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Perkawinan

 20-Des-2016

 Amar Putusan

112

112/Pdt.G/2016/PTA.JK

Isbat Nikah

27-Des-2016

Amar Putusan

113

113/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

 12-Jan-2017

 Amar Putusan

114

114/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

8-feb-2017

Amar Putusan

115

115Pdt.G/2016/PTA.JK

Ekonomi Syariah

27-Des-2016

Amar Putusan

116

116/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Jan-2017

Amar Putusan

 

 


 

 

DAFTAR DATA ARSIP

BERKAS PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TAHUN 2015

 

 

 

 

 

NO.

NOMOR PERKARA

JENIS PERKARA

Tgl. Putus

Amar Putusan

1

2

3

4

5

1

1/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

27-Jan-2015

Amar Putusan

2

2/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

17-Feb-2015

Amar Putusan

3

3/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

4

4/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Jan-2015

Amar Putusan

5

5/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

6

6/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Feb-2015

Amar Putusan

7

7/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-Feb-2015

Amar Putusan

8

8/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

9

9/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

28-Jan-2015

Amar Putusan

10

10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Feb-2015

Amar Putusan

11

11/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

17-Mar-2015

Amar Putusan

12

12/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

16-Feb-2015

Amar Putusan

13

13/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Feb-2015

Amar Putusan

14

14/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Mar-2015

Amar Putusan

15

15/Pdt.G/2015/PTA.JK

Permohonan Penetapan Pengesahan Hibah

27-Jan-2015

Amar Putusan

16

16/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

25-Feb-2015

Amar Putusan

17

17/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

5-Feb-2015

Amar Putusan

18

18/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Feb-2015

Amar Putusan

19

19/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

23-Feb-2015

Amar Putusan

20

20/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

30-Mar-2015

Amar Putusan

21

21/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

13-Feb-2015

Amar Putusan

22

22/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Mar-2015

Amar Putusan

23

23/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-Mar-2015

Amar Putusan

24

24/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Feb-2015

Amar Putusan

25

25/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-Mar-2015

Amar Putusan

26

26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

11-Mar-2015

Amar Putusan

27

27/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

14-Apr-2015

Amar Putusan

28

28/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

5-Mar-2015

Amar Putusan

29

29/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

18-Mar-2015

Amar Putusan

30

30/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Mar-2015

Amar Putusan

31

31/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

24-Mar-2015

Amar Putusan

32

32/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

19-Mar-2015

Amar Putusan

33

33/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

22-Apr-2015

Amar Putusan

34

34/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

19-Mar-2015

Amar Putusan

35

35/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-May-2015

Amar Putusan

36

36/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

11-May-2015

Amar Putusan

37

37/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Apr-2015

Amar Putusan

38

38/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-May-2015

Amar Putusan

39

39/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Apr-2015

Amar Putusan

40

40/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

27-May-2015

Amar Putusan

41

41/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Apr-2015

Amar Putusan

42

42/Pdt.G/2015/PTA.JK

Gugatan Gono Gini/ Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

43

43/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

23-Apr-2015

Amar Putusan

44

44/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Apr-2015

Amar Putusan

45

45/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-May-2015

Amar Putusan

46

46/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Gono Gini

28-Apr-2015

Amar Putusan

47

47/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

23-Jun-2015

Amar Putusan

48

48/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

5-May-2015

Amar Putusan

49

49/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

28-May-2015

Amar Putusan

50

50/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

2-Jul-2015

Amar Putusan

51

51/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Jun-2015

Amar Putusan

52

52/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

6-Aug-2015

Amar Putusan

53

53/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

7-Jul-2015

Amar Putusan

54

54/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Jun-2015

Amar Putusan

55

55/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Jun-2015

Amar Putusan

56

56/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

8-Jun-2015

Amar Putusan

57

57/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

9-Jul-2015

Amar Putusan

58

58/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

24-Jun-2015

Amar Putusan

59

59/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

3-Aug-2015

Amar Putusan

60

60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

16-Jun-2015

Amar Putusan

61

61/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

5-Aug-2015

Amar Putusan

62

62/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Gono Gini

2-Jul-2015

Amar Putusan

63

63/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

30-Jul-2015

Amar Putusan

64

64/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

29-Jun-2015

Amar Putusan

65

65/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Jul-2015

Amar Putusan

66

66/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Aug-2105

Amar Putusan

67

67/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

22-Jun-2015

Amar Putusan

68

68/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

69

69/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Jul-2015

Amar Putusan

70

70/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

9-Jul-2015

Amar Putusan

71

71/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

9-Jul-2015

Amar Putusan

72

72/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Jul-2015

Amar Putusan

73

73/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-Aug-2015

Amar Putusan

74

74/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Aug-2015

Amar Putusan

75

75/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

30-Jul-2015

Amar Putusan

76

76/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

77

77/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

13-Aug-2015

Amar Putusan

78

78/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

9-Jul-2015

Amar Putusan

79

79/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

6-Aug-2015

Amar Putusan

80

80/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Aug-2015

Amar Putusan

81

81/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

11-Aug-2015

Amar Putusan

82

82/Pdt.G/2015/PTA.JK

Pembatalan Istbat Nikah

20-Aug-2015

Amar Putusan

83

83/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Jul-2015

Amar Putusan

84

84/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Sep-2015

Amar Putusan

85

85/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

26-Aug-2015

Amar Putusan

86

86/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

87

87/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Aug-2015

Amar Putusan

88

88/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

27-Aug-2015

Amar Putusan

89

89/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

12-Nov-2015

Amar Putusan

90

90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Pembatalan Istbat Nikah

1-Sep-2015

Amar Putusan

91

91/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Aug-2015

Amar Putusan

92

92/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat & Harta Bersama

5-Oct-2015

Amar Putusan

93

93/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

7-Oct-2015

Amar Putusan

94

94/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

8-Oct-2015

Amar Putusan

95

95/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Nov-2015

Amar Putusan

96

96/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Oct-2015

Amar Putusan

97

97/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Sep-2015

Amar Putusan

98

98/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Sep-2015

Amar Putusan

99

99/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

26-Oct-2015

Amar Putusan

100

100/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

8-Oct-2015

Amar Putusan

101

101/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

24-Nov-2015

Amar Putusan

102

102/Pdt.G/2015/PTA.JK

Hibah

24-Nov-2015

Amar Putusan

103

103/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

30-Sep-2015

Amar Putusan

104

104/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

3-Nov-2015

Amar Putusan

105

105/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

21-Oct-2015

Amar Putusan

106

106/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

2-Nov-2015

Amar Putusan

107

107/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Nov-2015

Amar Putusan

108

108/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Oct-2015

Amar Putusan

109

109/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Oct-2015

Amar Putusan

110

110/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

11-Nov-2015

Amar Putusan

111

111/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

5-Nov-2015

Amar Putusan

112

112/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

24-Nov-2015

Amar Putusan

113

113/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

114

114/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Nov-2015

Amar Putusan

115

115/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

5-Nov-2015

Amar Putusan

116

116/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Nov-2015

Amar Putusan

117

117/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

12-Nov-2015

Amar Putusan

118

118/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

24-Nov-2015

Amar Putusan

119

119/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

24-Nov-2015

Amar Putusan

120

120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

121

121/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

7-Dec-2015

Amar Putusan

122

122/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Dec-2015

Amar Putusan

123

123/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Dec-2015

Amar Putusan

124

124/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Dec-2015

Amar Putusan

125

125/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Dec-2015

Amar Putusan

126

126/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Dec-2015

Amar Putusan

127

127/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

8-Dec-2015

Amar Putusan

128

128/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Dec-2015

Amar Putusan

129

129/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

7-Dec-2015

Amar Putusan

130

130/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Dec-2015

Amar Putusan

131

131/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

132

132/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

16-Dec-2015

Amar Putusan

133

133/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Dec-2015

Amar Putusan

134

134/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

135

135/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Dec-2015

Amar Putusan

136

136/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Dec-2015

Amar Putusan

137

137/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

138

138/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Dec-2015

Amar Putusan

139

139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

31-Dec-2015

Amar Putusan

 

Hakim PTA Jakarta

Kesekretariatan

Laporan Perkara

web link

 

Pengunjung

10408581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2123
5607
34168
10334230
122152
81465
10408581
IP: 54.162.227.37
2018-06-23 08:27